Jak pracujemy?

Przedszkole czynne jest od poniedziałku do piątku w godzinach 6.30 – 17.30

NASZ  PLAN
6.30 – 8.00 Schodzenie się dzieci do przedszkola:
– zabawy dowolne, rozmowy
– praca korekcyjno-kompensacyjna.
8.00 – 8.30 Czas zorganizowany:
– zabawy i zajęcia organizowane,
– ćwiczenia poranne,
– przygotowanie do śniadania.
8.30 – 9.00 ŚNIADANIE
9.00 – 12.00 Zajęcia organizowane w grupach wg tygodniowego planu zajęć, spacery, wycieczki, spotkania. Zajęcia dydaktyczne przeplatane są zabawami dowolnymi.
12.00 – 12.45   OBIAD
12.45 – 13.45 Bajkoterapia, spokojne zabawy dowolne.
Leżakowanie dla chętnych i zapisanych dzieci
13.45 – 14.00 DESER
14.00 – 14.30 Czas zorganizowany:
– zajęcia dodatkowe wg tygodniowego planu zajęć,
– zajęcia  i zabawy organizowane,
14.30 – 16.00    Zabawy dowolne i otwarte drzwi – dzieci wybierają salę do zabaw.
15.30 – 16.00 PODWIECZOREK
16.00 – 17.00 Zabawy dowolne
17.00 – 17.30 Czynności porządkowe na zakończenie dnia
17.30 Odbiór dzieci

ODBIÓR DZIECI
Dzieci mogą być odbierane tylko przez Rodziców, Opiekunów lub upoważnione pełnoletnie osoby. Wskazane osoby muszą być upoważnione pisemnie w karcie dziecka. Osoby te powinny posiadać przy sobie dowód tożsamości. Zabiegi te mają na celu ochronę bezpieczeństwa dzieci.

Uwrażliwiamy Rodziców, że nauczyciel odpowiada za bezpieczeństwo od momentu przekazania do momentu odebrania dziecka.

Za zapewnienie opieki nad dzieckiem po deklarowanej przez rodzica godzinie odbioru naliczana jest dodatkowa opłata wg. cennika.