Glottodydaktyka

Glottodydaktyka (gr) to nauczanie języka, jest dziedziną bardzo młodą, liczy nie więcej niż kilkadziesiąt lat. Od stosunkowo niedawna stała się dziedziną uniwersytecką To innowacyjna metoda przygotowująca dziecko do nauki czytania i pisania. Metoda ta pozwala inaczej spojrzeć na wychowanie i nauczanie dziecka, na jego rozwój emocjonalny i społeczny. Odpowiednio wydłuża czas przygotowania dziecka do nauki czytania i pisania, aby skrócić do minimum czas opanowania płynnego tych czynności.

Metoda stworzona przez polskiego naukowca prof. dr hab. Bronisława Rocławskiego językoznawcę z Uniwersytetu Gdańskiego. Więcej informacji na www.glottispol.gda.pl

W Prywatnym Przedszkolu STRUMYK glottodydaktyka prowadzona była już 8 lat temu w grupie 5 i 6 – latków. Dzieci z powodzeniem opanowały sztukę czytania i pisania.

Obecnie jesteśmy jedynym przedszkolem w Lublinie prowadzącym zajęcia według tej metody we wszystkich grupach wiekowych. Glottodydaktyka przedszkolna obejmuje:

  • Badanie słuchu fonemowego,
  • Ćwiczenie słuchu fonemowego,
  • Ćwiczenia ortofoniczne,
  • Naukę prawidłowej wymowy głosek w izolacji,
  • Nauka czytania metodą ślizgania,
  • Określanie trudności ortograficznych (już na etapie przedszkola),
  • Szukanie reguł ortograficznych.

Celem glottodydaktyki jest naturalne, przez zabawę , od wczesnego dzieciństwa przygotowanie do nauka pisania i czytania.

W konsekwencji niweluje w późniejszej edukacji problemy  związane z dysleksją. Dzieci już w przedszkolu nabywają świadomość trudności ortograficznych. Szybciej stają się miłośnikami książek.

Zaopatrzeni jesteśmy w materiały i środki dydaktyczne, które wspomagają nauczycieli w prawidłowym prowadzeniu zabawy i zajęć tą metodą.