Angielski naturalnie

Każdego dnia w przedszkolu dzieci zgłębiają tajniki języka angielskiego. Edukacja odbywa się poprzez zabawy i zajęcia z nauczycielem jak również komunikację z lektorem, podczas zabaw dowolnych i kontaktów okolicznościowych.

Nauka języka dla osób dorosłych jest zajęciem żmudnym. U dzieci wykorzystujemy naturalną chęć do poznawania i uczenia się. Dzieci nie mają oporów do powtarzania poznanych słów, czy zwrotów. One wykonują to w sposób naturalny i niemal automatyczny aż do skutku. Rozwijający się intensywnie umysł dziecka w wieku przedszkolnym, chłonie informacje i tworzy system, który kładzie podwaliny do dalszego kształcenia językowego. Dlatego zasadne jest poznawanie dzieci z językiem jak najwcześniej.

Wyjściem do prowadzenia edukacji jest zabawa i metody oparte na aktywizowaniu myślenia i działania dzieci. Działania nauczyciela związane są z pogłębianiem wiedzy dzieci i wdrażaniem do jej stosowania.

Nasze przedszkole ma doświadczenie w edukowaniu dzieci obcokrajowców. W przedszkolu w ciągu 20 lat edukowaliśmy kilkadziesiąt dzieci, głównie z rodzin gdzie pierwszym językiem, był język angielski. Mamy wypracowane sposoby, aby dzieci nie czuły się wyizolowane z grupy i szybko przyswoiły drugi język, w tym wypadku język polski.