Zajęcia dodatkowe

 • Język angielski, codziennie (w ramach czesnego)
 • Drama club (grupy starsze w ramach czesnego)
 • Rytmika z elementami tańca ludowego (w ramach czesnego)
 • Porozumiewanie PBP zajęcia z psychologiem (w ramach czesnego)
 • Taniec z elementami różnych technik tanecznych
 • Kółko plastyczne
 • Zajęcia cyrkowe
 • Gimnastyka korekcyjna
 • TaeKwon-Do
 • Origami
 • Plasteliniaki

Zabawy logopedyczne odbywają się codziennie w ramach programu Glottodydaktyki