Świat dziecka

Świat dziecka różni się od świata dorosłych. Dziecko jest zmęczone, kiedy nie jest aktywne. Najlepiej czuje się podczas dobrej zabawy. Dorosły jest zmęczony najczęściej wtedy, kiedy jest aktywny. Dwa bieguny i dwie postawy: dzieci lubią być aktywne, dorośli najczęściej lubią odpoczywać .

Ten wewnętrzny motor u dzieci sprzyja poznawaniu świata. Uczą się przez działanie, doświadczanie, eksperymentowanie. Zdarza się, że w warunkach domowych spora część dorosłych nie nadąża za dziećmi. Świetnie jednak dają sobie radę stymulując rozwój dzieci, osoby przygotowane do pracy z dziećmi. Świadomie organizują zabawy i zajęcia zaspakajając potrzeby ruchu, ciekawości świata i kontaktów społecznych. Nasz kreatywny zespół nauczycieli dba o prowadzenie dzieci na najwyższym poziomie. Tak, aby mogły w pełni korzystać z czasu spędzonego w przedszkolu. Rozbudzamy postawę poszukiwania wiedzy, badania, eksperymentowania, doświadczania. Przedszkole jest miejscem gdzie rozkwitają pierwsze zainteresowania i rozwijają się talenty dzieci.

Staramy się, aby każde zajęcia były dla dziecka wspaniałym przeżyciem edukacyjnym i wychowawczym. Najczęściej zajęcia są zaplanowane i systematycznie prowadzone, ale jesteśmy też otwarci na bieżące pomysły dzieci realizując je  w odpowiednim czasie.

Zabawa i działanie jest wyjściem do planowania różnorodnych zajęć i sytuacji edukacyjnych w przedszkolu.