Metody pracy

Stosujemy nowatorskie i sprawdzone metod w pracy z dziećmi m.in.:

  • Glottodydaktyka
  • Porozumienie Bez Przemocy M. Rosenberga
  • Kinezjologia Edukacyjna  Paula E. Dennisona
  • Elementy pracy met. Marii Montessori
  • Ruch rozwijający Weroniki Sherborne
  • Metody aktywizujące