Dla mediów

Przedszkole rozpoczęło swoją działalność 1 września 1992 roku w Lublinie.

Otwarcie drugiego oddziału przedszkola październik 1997 rok. Zawieszenie działalności 2011 rok.

Otwarcie trzeciego oddziału przedszkola wrzesień 2004 rok.

Otwarcie żłobka 2018 rok.

Artykuł o przedszkolu, wychowanka: Macieja Tuory: artykuł w Gazecie Wyborczej

#przedszkolalublin #przedszkolelublin #przedszkolewlublinie #najlepszeprzedszkolelublin #przedszkolelsm #przedszkoleczechow