Dla mediów

Przedszkole rozpoczęło swoją działalność 1 września 1992 roku w Lublinie.

Otwarcie drugiego oddziału przedszkola październik 1997 rok.

Otwarcie trzeciego oddziału przedszkola wrzesień 2004 rok.