Zajęcia przedszkolne

  • Edukacja językowe (rozwijanie mowy i myślenia)
  • Edukacja matematyczna
  • Edukacja przyrodnicza z ekologią
  • Umuzykalnienie
  • Plastyka
  • Technika
  • Gimnastyka
  • Historie biblijne

W trakcie WSZYSTKICH zajęć edukacyjnych prowadzone są zabawy i ćwiczenia logopedyczne, doskonalą, usprawniają aparat mowy oraz niwelują ewentualne wady wymowy. Obligatoryjne stosowanie ćwiczeń związane jest z GLOTTODYDAKTYKĄ stosowaną w przedszkolu.