STRUMYCZEK – zajęcia adaptacyjne

ZAJĘCIA ADAPTACYJNE – zajęcia przedprzedszkolne i ogólnorozwojowe dla dzieci do 3 lat, przygotowujących się do przedszkola, chcących spędzać czas w dobrym towarzystwie bawiąc się i odkrywając świat.

W trosce o dobre samopoczucie dzieci i zniwelowanie stresu wynikającego z przyzwyczajania się do grupy, w przedszkolu prowadzone są zajęcia adaptacyjne. Do dyspozycji rodziców dajemy 20 godzin tygodniowo do wykorzystania w ciągu miesiąca. Zajęcia proponujemy odbyć od poniedziałku do piątku w wybranym przez siebie czasie w ramach 20 godzin na miesiąc. Podczas pierwszych dni pobytu dziecka na zajęciach adaptacyjnych, rodzic (opiekun) pozostaje z dzieckiem w przedszkolu. Kiedy dziecko jest już przyzwyczajone i ma ukończone 2.5 roku życia może pozostać bez rodzica w przedszkolu.

Dla dziecka ważne jest to, że w bezpiecznych warunkach, bo pod okiem rodziców, przygotowuje się do roli przedszkolaka. Poznaje nowe miejsce, przyzwyczaja do nauczycieli, sposobów komunikacji w grupie, a także do wyrażania swoich potrzeb. Dzieci uczą się pierwszych wierszyków, piosenek, rymowanek, biorą udział w zajęciach plastycznych, poznają nowe gry i zabawy. Systematyczny udział w zajęciach pomaga dzieciom stopniowo przyzwyczaić się do nowej sytuacji. Zajęcia adaptacyjne ułatwiają dziecku rozstanie się z rodzicami, pozwalają na zawarcie pierwszych znajomości i budują poczucie bezpieczeństwa.

Rodzice podczas zajęć adaptacyjnych, mogą bliżej poznać nauczyciela/wychowawcę swojego dziecka i inne osoby pracujące w przedszkolu. Poznać charakter i sposób pracy nauczyciela i wyposażenie i warunki oferowane przez przedszkole. Mogą poczuć się bezpiecznie, że pozostawiają swój skarb w „dobrych rękach”.

Koszt zajęć adaptacyjnych:

  • pobyt miesięczny 250.00 zł za 20 godzin + ewentualny koszt wyżywienia, pakiet do wykorzystania po ustaleniu z dyrekcją o dowolnej porze dnia pracy przedszkola w ciągu miesiąca kalendarzowego.
  • pobyt dzienny 50 zł + wyżywienie
  • pobyt indywidualny dostosowany do potrzeb dziecka i rodziców