Drama club

Dzieci kochają odgrywać różnorodne role, być kimś. Łącząc dramę i język angielski chcemy, aby dzieci miały okazję do dobrej zabawy i stosowania języka angielskiego. Tego typu zajęcia są dla dzieci okazją do utrwalania, ćwiczenia prawidłowej wymowy słów i zwrotów wyuczonych wcześniej na zajęciach z języka angielskiego i podczas konwersacji z lektorem. Odgrywając różne scenki dzieci doskonalą swój głos, dykcję i umiejętności prezentacji i improwizacji.

Uczą się również nowych słów i zwrotów, wzbogacają słownictwo. Kształcą twórczą i kreatywną postawę. Pozbywają się stresu i nabywają swobody w działaniu.

Przygotowane inscenizacje są okazją do zabawy w teatr i zaproszenia rodziców na przedstawienie. Podczas inscenizacji dzieci zdobywają doświadczenie w kreowaniu i prezentowaniu siebie przed publicznością. Jest to możliwość nabywania wczesnych doświadczeń związanych z występami, obyciem ze sceną i publicznością. Takie okazje powoli niwelują stres, gdyż drama sama w sobie ma działanie również terapeutyczne.