Programy przedszkola

Przedszkole realizuje podstawę programową wychowania przedszkolnego zatwierdzoną przez MEN.

Wybrany przez radę pedagogiczną zestaw programów to:

  • „Nauka czytania i pisania” Bronisław Rocławski
  • „Trampolina” – program wychowania przedszkolnego, wyd. PWN
  • „Dziecięca matematyka” program dla przedszkoli, klas zerowych i placówek integracyjnych prof. E. Gruszczyk – Kolczyńska, E, Zielińska
  • Porozumienie Bez Przemocy Marshal Rosenberg
  • Zasady wychowania i pracy z dziećmi– program autorski
  • Współpraca z rodzicami – program autorski
  • Adaptacja dziecka w przedszkolu – program autorski