Nauczyciele i właściciele

W dzieciństwie niewiele zależy od nas,
Wiele zaś od tych, którzy są z nami!”
Bronisław Rocławski

Nauczyciele

Dzieci w przedszkolu otoczone są fachową opieką wykwalifikowanej i kompetentnej kadry pedagogicznej. Praca z dziećmi jest dla nich radością i  pasją. Są to osoby przyjaźnie nastawione do dzieci i świata. W przedszkolu pracują:

 • Nauczyciele – wychowawcy, którzy prowadzą zajęcia edukacyjne wychowania przedszkolnego. Wszyscy posiadają wykształcenie wyższe magisterskie na kierunku wychowanie przedszkolne.
 • Nauczyciele i instruktorzy prowadzący zajęcia dodatkowe, są specjalistami z  różnych dziedzin: anglista, instruktorzy tańca, muzyk, artysta plastyk, nauczyciel wf – specjalista z zakresu gimnastyki korekcyjnej, trener TKD i logopeda.

Wszyscy nauczyciele nieustannie dbają o doskonalenie warsztatu pracy, odbywa się to przez szkolenia wewnętrzne i zewnętrzne. Szkolenia wewnętrzne to czynny udział w posiedzeniach rady pedagogicznej przedszkola. Przygotowywanie i prowadzenie warsztatów i szkoleń dla innych nauczycieli. Szkolenia zewnętrzne to udział w kursach dla nauczycieli organizowanych przez WODN, Stowarzyszenie Pedagogów Zabawy „KLANZA”, Centrum Rozwoju Dziecka i inne instytucje.

Ten kreatywny zespół tworzy ciepłą i przyjazną atmosferę dla wspomagania prawidłowego rozwoju dzieci. Dba o prawidłowe wychowanie i edukację. Korzystając z nowatorskich i sprawdzonych osiągnięć pedagogiki i dydaktyki tworzy ciekawe zajęcia, sytuacje edukacyjne i wycieczki.

Nauczyciele dbają o dobrą znajomość dzieci, prowadzą obserwacje pedagogiczne. Diagnozują i oceniają osiągnięcia edukacyjne dzieci. Udzielają informacji rodzicom. W sytuacjach w których dziecko ma trudności z przyswojeniem wiadomości, prowadzona jest praca korekcyjno – kompensacyjna. Wychowawcy czuwają nad rozwojem zainteresowań i zdolności dzieci. Organizują wycieczki i spotkania na których dzieci mogą bezpośrednio przez przeżywanie poznać środowisko społeczno-przyrodnicze. Nauczyciele planują i organizują wychowanie i nauczanie na jak najwyższym poziomie.

Właściciele

Założycielami i właścicielami przedszkola są: Anna i Wiesław Rożek, którzy jako pedagodzy i rodzice (wspaniałej trójki) mają doświadczenie w pracy z dziećmi.

Wiesław Rożek

 • Absolwent Wydziału Matematyki i Fizyki Uniwersytetu Marii Curie – Skłodowskiej w Lublinie, na kierunku matematyka.
 • Ukończył studia podyplomowe z zakresu pedagogiki przedszkolnej oraz Zarządzania i marketingu w Wyższej Szkole Przedsiębiorczości i Administracji w Lublinie.
 • Uczestnik szkoleń organizowanych przez WODN, Stowarzyszenie Pedagogów Zabawy „KLANZA” oraz Centrum Rozwoju Dziecka.
 • Uczestnik polsko – angielskiego seminarium o przedszkolach oraz szkoleń i konferencji prowadzonych przez Międzynarodowe Stowarzyszenie Nauczycieli ACSI.
 • Jako student UMCS uprawiał wyczynowo lekkoatletykę.
 • Interesuje się astronomią i fotografią.
 • KONTAKT: wrozek@strumyk.lublin.pl

 

Anna Rożek

 • Absolwentka Wydziału Pedagogiki i Psychologii Uniwersytetu Marii Curie – Skłodowskiej w Lublinie, kierunku pedagogika przedszkolna i pedagogika ogólna.
 • Ukończyła studia podyplomowe w Wyższej Szkoły Przedsiębiorczości i Administracji w Lublinie na kierunku zarządzanie oświatą.
 • Absolwentka Letniej Szkoły Glottodydaktyki i Glottoterapii
 • Posiada pierwszy stopień specjalizacji zawodowej i tytuł nauczyciela mianowanego.
 • Uczestniczka szkoleń organizowanych przez WODN, Stowarzyszenia Pedagogów Zabawy „KLANZA”.
 • Uczestniczka polsko – angielskiego seminarium o przedszkolach oraz szkoleń i konferencji prowadzonych przez Międzynarodowe Stowarzyszenie Nauczycieli ACSI.
 • Zainteresowania: praca z dziećmi o specjalnych potrzebach edukacyjnych.
 • Pasjonatka historii miasta Lublina.
 • KONTAKT: arozek@strumyk.lublin.pl